Dzisiaj jest sobota, 20 lipca 2024 r., 202 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | FORUM | WIDEO | GALERIA | Z SIECI | KUCHNIA D24
(Wideo) Wspólnie stwórzmy nowe centrum Kozienic - burmistrz Tomasz Śmietanka zwraca się z Noworocznym Orędziem do mieszkańców
Dodał: cichy, 29-12-2017 13:24, odsłon: 12758

Burmistrz Tomasz Śmietanka - za pośrednictwem Telewizji Lokalnej "Kronika Kozienicka" - wystosował do mieszkańców Gminy Kozienice Orędzie Noworoczne. W kilkunastominutowym materiale poruszył szereg istotnych kwestii, takich jak m.in. plany zagospodarowania tzw. „nowego centrum Kozienic”, czyli terenów w pobliżu Centrum Kulturalno-Artystycznego oraz Krytej Pływalni Delfin.

W ostatnich tygodniach Gmina Kozienice nabyła  bardzo ważne działki pomiędzy ulicą Legionów, a ul. Sportową, dzięki czemu stała się jedynym właścicielem terenu o powierzchni ponad 3 hektarów. To właśnie plany związane z tym miejscem stały jednym z głównych punktów tegorocznego orędzia. Jak tłumaczy burmistrz Tomasz Śmietanka, gmina posiada wstępne propozycje zagospodarowania tego terenu, ale już w styczniu ruszą internetowe konsultacje społeczne w tej sprawie, skierowane zwłaszcza do osób młodych.

 

Poruszył także temat uczczenia 100-lecia odzyskania suwerenności przez Polskę, tworząc w tym miejscu Plac bądź Promenadę Niepodległości.

 

O czym jeszcze była mowa? Burmistrz podsumował ważne przedsięwzięcia z przeciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, które nie obeszły się bez echa. Działania Gminy zostały docenione na wielu płaszczyznach. Spotkały się z licznymi wyróżnieniami. Rok 2017 był niezwykle ważny w rozwoju gminy – chociażby ze względu na rekordową liczbę inwestycji.

 

Burmistrz omówił także kwestie związane z bogatą działalnością Centrum Kulturalno-Artystycznego. Zadeklarował również dalszą współpracę z Powiatem Kozienickim, zwłaszcza w kwestii dróg, szpitala i edukacji, a także z innymi podmiotami jak Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Związek Gmin Ziemi Kozienickiej czy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 

Więcej informacji na powyższe tematy można znaleźć w opublikowanym orędziu. Jego treść i wideo poniżej.


Orędzie Noworoczne burmistrza gminy Kozienice na  2018 rok

 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy i Goście Gminy Kozienice. Mijający 2017 rok zachęca do refleksji, podsumowań, a także tworzenia planów na kolejny 2018 rok. Pragnę zatem podzielić się
z Państwem tym, co razem udało się nam zrealizować.

 

Ostatnie dwa miesiące roku - listopad i grudzień - były zdeterminowane przygotowaniem projektu budżetu, zakończeniem inwestycji i finalizacją rokowań dotyczących strategicznego dla gminy nabycia działek w centrum miasta - obok pływalni i Centrum Kulturalno-Artystycznego. Z uwagi na to, że rokowania zakończyły się dopiero 15 grudnia, utrudnione było jednoczesne procedowanie zakupu gruntów i uchwalania budżetu. W rezultacie, na sesji 20 grudnia Rada Miejska podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupu powyższych nieruchomości gruntowych, które następnie gmina zakupiła 22 grudnia.

 

W związku z tym projekt budżetu, wstępnie omówiony przez Komisje Rady, poczeka na uchwalenie w styczniu. Nie spowoduje to jednak żadnych trudności, bo w tym okresie samorząd może funkcjonować w oparciu o przygotowany i zaopiniowany projekt planu finansowego - tym bardziej, że nie znamy jeszcze zmiany podatkowych dochodów własnych gminy, wynikających z oddania do użytku w dniu 19 grudnia nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.

 

Z tych powodów, w moim wystąpieniu skupię się tylko na niektórych aspektach planów na przyszłość (nowe Centrum Miasta)i realizacji wybranych zadań gminy w 2017 roku. Po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską w styczniu, jego założenia i priorytety przedstawię w kolejnej prezentacji.

 

Zakup rozproszonych terytorialnie działek o łącznej powierzchni 0,7 hektara to dla Kozienic rozwojowa, historyczna i pokoleniowa szansa. W jego wyniku gmina Kozienice stała się jedynym
i wyłącznym właścicielem terenu bez żadnych obciążeń hipotecznych, w nowym centrum miasta, o łącznej powierzchni ponad 3 hektary (!),ograniczonym ulicami Legionów i Sportową oraz obiektami Centrum Kulturalno-Artystycznego, pływalnią i stadionem lekkoatletyczno-piłkarskim.

 

Niemożliwe stało się możliwe, bowiem już w latach osiemdziesiątych (ponad 30 lat temu) ówczesne władze gminy Kozienice deklarowały takie zamierzenia i czyniły pierwsze starania w kierunku powiększania własności gminy na tym obszarze. Mnie także, jako burmistrzowi, udało się pozyskać kilkanaście lat temu kolejną działkę do zasobu komunalnego gminy. Długi horyzont czasowy, skomplikowane procedury poszukiwania właścicieli, spadkobierców i kompromisu publiczno - prywatnego pomiędzy nimi, i z nimi świadczą o tym, jak niezwykle trudny, długotrwały i złożony był to projekt. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w tym wspólnym sukcesie samorządu gminy Kozienice. Powstał ponad 3 - hektarowy obszar w centrum miasta z jednym, publicznym właścicielem. Niewiele miast podobnej wielkości może się takim zasobem pochwalić. To prawdziwy, wspólny skarb obecnych i przyszłych pokoleń Kozieniczan.

 

Mamy pewne wstępne propozycje ,,lekkiego” zagospodarowania tego terenu, które nie wykluczą realizacji dużych, samorządowych projektów w kolejnych dziesięcioleciach. Od stycznia rozpoczynamy internetowe konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania, skierowane przede wszystkim do młodych Kozieniczan,
do kozienickiej młodzieży szkolnej i studentów. Bardzo nam zależy, abyście, młodzi Przyjaciele, przedstawili swoją opinię na temat przyszłości centrum Kozienic, Centrum na miarę Waszych oczekiwań i Waszych marzeń. Rezerwa terenu jest bardzo duża (ponad 3 hektary), stąd część pomysłów można realizować stosunkowo szybko, a kolejne mogą być rozłożone w dłuższej perspektywie, np. na obszarze gdzie jeszcze rosną w dobrej kondycji ponad stuletnie, piękne sosny. Stąd proponujemy wstępnie, aby teren został uzbrojony, częściowo utwardzony. Wyposażony w odwodnienie, nowoczesny design i atrakcyjną architekturę naturalnego krajobrazu zieleni. Dokonany zostanie także przegląd sanitarny starego, sosnowego drzewostanu. Wstępna, preferowana przez nas funkcja, zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu to: rekreacja, turystyka (w tym kiermasze, imprezy plenerowe) oraz usługi komercyjne i publiczne (w tym gastronomiczne), które w dalszej przyszłości mogą być uzupełnione o inne usługi i obiekty publiczne.

 

Mieszkańcy gminy Kozienice to ludzie, którym bardzo bliskie są takie wartości jak: patriotyzm, rodzina, wspólne dobro - ojczyzna. Stąd też wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i inicjatywom (w tym Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Niepodległości i Stowarzyszeniu Pamięć i Przyszłość), związanych z przypadającym na 2018 rok 100 - leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, proponujemy, aby w wyjątkowy sposób uczcić i upamiętnić to wydarzenie. Ten duży kwartał centrum miasta może zostać nazwanyPlacem bądźPromenadą Niepodległości, gdzie może znaleźć także swoją lokalizację tablica lub pomnik 100 - lecia niepodległości. Ta propozycja wydaje się być bardziej realna także z uwagi na to, że wszystkie inne lokalizacje monumentu wiązałyby się raczej z przebudową istniejących, dobrze zagospodarowanych skwerów.

 

Taka wielofunkcyjna dominanta architektoniczna, Promenada Niepodległości, mogłaby stać się najważniejszym elementem nowego centrum naszego miasta i całościowo poprawić wizerunek obszaru
w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Kulturalno-Artystycznego, basenu i stadionu. Dodatkowo ten teren znajduje się w miejskim planie rewitalizacji i jest duża szansa na to, aby na koniec okresu programowania UE uzyskać częściową refundację wydatków na ten projekt, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Centrum Kulturalno-Artystycznego.

 

Uprzejmie proszę o przedstawianie Państwa opinii dotyczących naszych propozycji do dnia 10 lutego br. Dokładne informacje podamy wkrótce na stronie urzędu i kozienice24*. Szczególnie cenne będą uwagi młodych Kozieniczan dotyczące odleglejszych, odważnych, dużych projektów inwestycyjnych w kolejnych dziesięcioleciach. Marzenia się spełniają!

 

Nasze, wspólne propozycje zostaną poddane konsultacji (w tym ankietowej) także na corocznych spotkaniach z mieszkańcami w sołectwach, komitetach osiedlowych oraz różnych gremiach społecznych i zawodowych. Mamy historyczną, wyjątkową szansę, aby w 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę dalej razem zmieniać nasze piękne miasto dla obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Wspomniane Centrum Kulturalno-Artystyczne funkcjonuje już drugi pełny rok. Była to największa inwestycja samorządu gminy Kozienice, większa nawet co do wartości od basenu. Różnorodne oczekiwania mieszkańców z zakresu kultury i sztuki udało nam się połączyć w jednym obiekcie, w doskonałej lokalizacji. Nasze piękne miasto niewątpliwie na to zasługuje. Bardzo się cieszę, że Centrum zostało przez Was, Drodzy Mieszkańcy i Goście, bardzo dobrze ocenione i nieustannie tętni kulturowym życiem.

 

Całość inwestycji była ukoronowana gigantycznym sukcesem finansowym. Dzięki naszym długotrwałym staraniom w październiku 2015 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił dodatkowy konkurs na projekty kluczowe z zakresu kultury, jeszcze ze starego okresu programowania UE 2007-2013. Nasze Centrum otrzymało w ubiegłym roku ok. 23 mln dofinansowania z Unii Europejskiej (ponad połowę wszystkich kosztów budowy!). Jest to największa w historii gminy dotacja inwestycyjna.

 

Działania gminy często były dostrzegane przez różne kapituły
i wielokrotnie wyróżniane. Rok 2017 – już na „półmetku” przyniósł kolejne wyróżnienia. W ogólnopolskim rankingu „Perły Samorządu” Kozienice zajęły drugie miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Dnia 22 września, w Radomiu zostały ogłoszone wyniki 11. edycji nagrody gospodarczej Liderzy Regionu redakcji "Echa Dnia". Zaszczytny tytuł Lidera w kategorii „Samorząd – pozyskiwanie środków unijnych” otrzymała Gmina Kozienice, wykazując się największą skutecznością w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.

 

W dniu 25 października 2017 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie miała miejsce kolejna, 18 już edycja Gali Sportowa Polska. Tam właśnie Gmina Kozienice w uznaniu
dla osiągnięć na polu działalności pro - sportowej otrzymała wyróżnienie Sportowa Gmina 2017.

 

Wagę tego rodzaju wysiłków podkreślono przyznając tytuł „Pasjonat Sportowej Polski”. Za wkład w działalność sportową wyróżniono w 2017 roku 51 osób. To dla mnie, jako burmistrza, wielki zaszczyt, że znalazłem się w tej grupie pasjonatów.

 

Efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców, dobry stan finansów, to główne kryteria oceny miast i gmin w „Rankingu Samorządów 2017” przeprowadzonym przez dziennik ,,Rzeczpospolita”. Gmina Kozienice sklasyfikowana została w kategorii „gminy miejskie i miejsko-wiejskie” na 6. miejscu na Mazowszu oraz 36. w Polsce. W województwie mazowieckim wyższe noty uzyskały jedynie gminy aglomeracji warszawskiej.

 

Dla mnie osobiście, jako burmistrza, bardzo radosne i zobowiązujące zarazem jest ogólnopolskie wyróżnienie  
dla najlepszego włodarza gminy miejsko-wiejskiej, przyznane już po raz drugi.

 

Rok 2017 był ważny w rozwoju gminy.

W wymiarze edukacyjnym, pomimo zmniejszenia w ciągu ostatnich 10 lat liczby dzieci w szkołach o ponad 1/3 nie zlikwidowaliśmy żadnej szkoły, jeśli chodzi o lokalizację w dotychczasowych budynkach. Jedna samoistnie wygasła. Poprawiliśmy dostępność dzieci i młodzieży do wszystkich szkół poprzez system dowożenia dzieci do szkół oraz zajęcia pozalekcyjne, poprawiliśmy wyposażenie szkół i system zatrudniania nauczycieli. W wyniku tego polepszyła się jakość nauczania, zmniejszyły się koszty oraz żaden z kilkuset nauczycieli nie stracił pracy, choć w wyniku reformy edukacji nie wszyscy nauczyciele mają wystarczającą liczbę godzin. Reforma edukacji przyniosła także, niestety, wzrost kosztów funkcjonowania kozienickiej oświaty w roku 2017 i w latach następnych. Nie ma żadnej gwarancji ich pokrycia z subwencji oświatowej budżetu państwa, ani tego czy ten wzrost kosztów długofalowo przełoży się na poprawę jakości nauczania. Ważne jednak jest to, że wdrażanie reformy edukacji odbyło się w naszej gminie praktycznie bezkonfliktowo i nie niosło za sobą dużych kosztów społecznych.

 

W wymiarze organizacji imprez to, m.in. Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka, Dni Puszczy Kozienickiej, Festiwal Piękna – Miss Polski i Miss Polski Nastolatek, Puchar Polski w Piłce Plażowej Kobiet, Grand Prix Polski w pływaniu, Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza, Dożynki, Dzień Ogórka i wiele innych o mniejszej skali. To także już dziewiąta wigilia mieszkańców przed kozienickim basenem.

 

Zgodnie z tym o czym zapewniłem w orędziu na 2017 rok, skupiliśmy się na kolejnych ważnych zadaniach inwestycyjnych, czekających na realizację, szczególnie w zakresie budowy gminnych dróg w mieście i na terenach wiejskich.

 

Kilka opóźnień inwestycyjnych, które wynikły nie z naszej winy, za co jeszcze raz przepraszam, zostało już nadrobionych. Ostatnia warstwa ścieralna asfaltu, ostatniej kończonej inwestycji drogowej, została położona na ul. Sławnej (dawna Świerczewskiego) w piątek 29 grudnia. W związku z czym wszystkie planowane zadania drogowe zostały wykonane. Był to kolejny rekordowo inwestycyjny i drogowy budżet w historii Kozienic, z uwagi na również rekordowe pieniądze europejskie - 23 mln zł. Razem z Kozienicką Gospodarką Komunalną wydaliśmy na inwestycje ponad 40 mln zł (w tym na projektowanie i wykonawstwo około 40 - tu zadań drogowych). To tak, jakbyśmy w ciągu jednego roku wybudowali kolejne Centrum Kulturalno-Artystyczne! Udało się tego dokonać przy stosunkowo  niskich podatkach lokalnych, które nadmiernie nie obciążają mieszkańców, bo są niższe o ok. 20% od ustawowych stawek maksymalnych.

 

Ważna jest również długo oczekiwana przebudowa dróg krajowych na terenie miasta: Radomskiej, Lubelskiej
i Głowaczowskiej. Na razie żaden z trzech przetargów Generalnej Dyrekcji nie przyniósł rozstrzygnięć.

 

Zapewniam Państwa o dalszej ścisłej współpracy gminy Kozienice z Powiatem Kozienickim, szczególnie jeśli chodzi o szpital, edukację i budowę dróg. Nie widzimy jeszcze niestety pozytywnych skutków finansowych reformy sieci szpitali.

 

Będziemy także rozwijać kooperację w ramach związku Gmin Ziemi Kozienickiej, Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Kozienicka” i ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Sprawdzone, dobre relacje z Urzędem Marszałkowskim pozwolą na dalsze, skuteczne pozyskiwanie środków europejskich przez gminę, np. 3,5 mln złotych w 2017 roku na renowację zabytkowej oficyny pałacowej. Takie działania po prostu opłacają się gminie.

 

Przedstawione zamierzenia oraz konkretne działania gminy, wynikające z przyjętego budżetu, powinny wpłynąć na poprawę atrakcyjności i konkurencyjności gminy, polepszenie jakości usług społecznych i poprawę jakości życia mieszkańców w tych obszarach, które są zależne od gminy – stwarzanie właściwych warunków do osiedlenia się, do rozwoju rodziny i wychowywania dzieci, dobra edukacja, bogata oferta kulturalna, usługi zdrowotne, sportowo-rekreacyjne, poczucie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie bezrobocia.

 

         W nowym roku - daj Boże w dobrym zdrowiu -  życzmy sobie nawzajem spełnienia naszych zamierzeń i marzeń, tych, które dotyczą naszej samorządowej wspólnoty, ale przede wszystkim naszych wspólnot rodzinnych oraz tych prywatnych, osobistych ukrytych głęboko w sercu. Niech zawsze wiara w dobrą przyszłość będzie większa, niż obawy z nią związane. To przede wszystkim od nas samych zależy. Życzę wszystkim dobrego 2018 roku.

 

 

* Opinię można wyrazić wypełniając ankietę dostępną na stronie internetowejwww.kozienice.pl. Formularz ankiety,
w tradycyjnej wersji papierowej, dostępny jest także w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, w Punkcie Informacji Turystycznej
w Centrum Kulturalno-Artystycznym, w Bibliotece Publicznej
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego oraz na Krytej Pływalni Delfin.

 

Skontaktuj się z autorem tekstu: cichy
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
W Dęblinie 12 lipca 2024 r. (piątek), odbędą się „III Dęblińskie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Ws...
13 lipca w godzinach 10:00-16:00 odbędzie się Piknik Strzelecki organizowany przez strzelnicę S. H. Secur...
Fot. ZSO/Facebook
9 lipca - to dzień wyczekiwany przez tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych z&nbs...
W imieniu pozytywnie nakręconej ekipy pasjonatów motoryzacyjnych z całej Polski, mamy zaszczyt zap...

KRONIKA
WSZYSTKIE +
KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:OSTATNIE KOMENTARZE
WSZYSTKIE +
Fit&Fun
WSZYSTKIE
MIASTO DĘBLIN
WSZYSTKIE +
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
DROBNE WYRÓŻNIONE
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY
OGŁOSZENIA DROBNE
WSZYSTKIE +
Całoroczny Drewniany Domek Letniskowy 4x6 m z Desek 15 mm
Oferujemy domek całoroczny do samodzielnego montażu, który można złożyć przy pomocy prostej instrukcji oraz z wsparciem telefoni...
Szczegóły ogłoszenia

Antysmogowy hybrydowy piecokominek ogrzewający cały dom.
Oferujemy hybrydowe piecokominki do głównego ogrzewania domów gazem drzewnym generowanym z pelletu i jednocześnie na drewno, bez...
Szczegóły ogłoszenia

Hybrydowy akumulacyjny piec kominkowy bez prądu.
Oferujemy hybrydowy akumulacyjny piec kominkowy na gaz drzewny generowany z pelletu i jednocześnie na drewno. Zasyp pelletu odby...
Szczegóły ogłoszenia

Piec kuchenny - tradycja, prestiż i nowoczesność.
Piec kuchenny z bezpośrednim dopływem powietrza z zewnątrz jest idealny do domu z rekuperacją. Gdy ma wymienniki wodne do CO, og...
Szczegóły ogłoszenia

LAST MINUTE - Wakacje Na Mazurach - Dom z Atrakcjami Tylko Dla Państwa
Noclegi na Mazurach, najpiękniejszym zakątku Polski. Mówią, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. My uważamy, że jak wybierz...
Szczegóły ogłoszenia
NA GÓRĘ STRONY +
Podobne serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Dęblin24.eu to niezależne medium elektroniczne w Dęblinie - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@deblin24.eu lub 795-495-037
facebook