Dzisiaj jest czwartek, 15 kwietnia 2021 r., 105 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | FORUM | WIDEO | GALERIA | Z SIECI | KUCHNIA D24
Mrówka Dęblin1
1 lutego ruszył nabór kandydatów na Rachmistrzów Spisowych NSP 2021
Dodał: admin, 01-02-2021 17:36, odsłon: 277

Burmistrz Miasta Dęblin – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Burmistrz Miasta Dęblin - Gminny Komisarz Spisowy w Dęblinie ogłasza: w dniu 1 lutego 2021 r. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terenie Miasta Dęblin w 2021 r.spisu powszechnego NSP 2021.

 

NSP 2021 jest przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych przeprowadzany jest w okresie:
od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 9 lutego 2021 r.

 

Termin składania ofert przez kandydatów upływa dnia 9 lutego 2021 r.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,

 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Dęblin. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów

  spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego będzie przeprowadzony po szkoleniu i realizowany za pomocą aplikacji e-learning.

 4. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet).

 5. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 6. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych

  do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

 7. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

 8. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

 9. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

            a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

            b) format pliku - JPG,

            c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

                       ·  przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

                       ·  przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. (Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia).

 

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;

 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub gdy dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego należy skorzystać z formularza „Zgłoszenie kandydatury na rachmistrza spisowego w NSP 2021" (druk do pobrania poniżej), zawierającego:

1.    zgłoszenie zawierające:

       a) imię (imiona) i nazwisko,
       b) datę urodzenia,
       c) adres zamieszkania,
       d) numer telefonu,
       e) adres e-mail.

2.    oświadczenie zawierające informację o:

       a) posiadaniu obywatelstwa polskiego;
       b) korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
       c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
       d) posiadaniu co najmniej wykształcenia średniego;
       e) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
       f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru
          na stanowisko rachmistrza spisowego.
       g) świadomości o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

oraz

podpisaną klauzulę informacyjną (druk do pobrania poniżej). Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych


SKŁADANIE OFERT:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w Urzędzie Miasta Dęblin (08-530 Dęblin, ul. Rynek 12, Sekretariat) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@um.deblin.pl, lub platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

 2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z zamieszczonym imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu oraz dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego NSP 2021”.

 3. O dacie wpływu dokumentów decyduje:

  a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu w godzinach pracy UM Dęblin – poniedziałek: 09.00-17.00, wtorek-piątek: 07.30-15.30.

  b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

  c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

  d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

 4. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

   

DOKUMENTY DO POBRANIA

Ikona pdfZgłoszenie kandydatury na rachmistrza spisowego w NSP 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [370.01 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [414.51 KB]

 

Skontaktuj się z autorem tekstu: admin
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
PO DŁUGIEJ PRZERWIE FOOD TRUCKI Z PYYYYYYSZNYM JEDZONKIEM WRACAJĄ DO DĘBLINA.   FT Event, jedna z ...
Rekrutacja. Zostań żołnierzem 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.   Terminy szkoleń po...
Dzień 4 maja 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Dęblin, w zamian za święto przypadają...
1 lutego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dęblinie przy ul. Rynek 14 uruchomiono O...

KRONIKA
WSZYSTKIE +
KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:OSTATNIE KOMENTARZE
WSZYSTKIE +
Fit&Fun
WSZYSTKIE
MIASTO DĘBLIN
WSZYSTKIE +
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
DROBNE WYRÓŻNIONE
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY
OGŁOSZENIA DROBNE
WSZYSTKIE +
Potrzebujesz motywacji? Skuteczny angielski dla dorosłych
Witaj, mam na imię Joanna i chcę nauczyć Cię sprawnego i praktycznego posługiwania się językiem angielskim. Od dłuższego cz...
Szczegóły ogłoszenia

Garaż blaszany 3x5 garaże blaszane Promocja kolor w cenie ocynka
Wiosenna PROMOCJA !!! 1590zl 3x5 Chcielibyśmy państwu zaoferowac typowy garaż blaszany 3x5. Wymiary Szerokość 3m Długość 5...
Szczegóły ogłoszenia

Projekt elewacji, wizualizacje 2D/3D, projekt elewacja domu
[url=http://www.elewacyjnie.pl]www.elewacyjnie.pl[/url] Oferujemy projekty elewacji w formie wizualizacji 2D lub 3D. Dzięk...
Szczegóły ogłoszenia

KUPIĘ SZABLE,BAGNETY,KORDZIKI,NOŻE STARE WOJSKOWE TELEFON 694972047
Polskie i Zagraniczne przedwojenne z czasów wojny oraz zaraz powojenne wojskowe i nie tylko różne odznaczenia,odznaki,medale,mun...
Szczegóły ogłoszenia

KUPIĘ DOKUMENTY,ZDJĘCIA,LEGITYMACJE STARE WOJSKOWE TELEFON 694972047
Kupie dokumenty z drugiej wojny światowej i starsze listy z obozów koncentracyjnych,legitymacje, stare pisma, dyplomy, dokumenty...
Szczegóły ogłoszenia
NA GÓRĘ STRONY +
Podobne serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Dęblin24.eu to niezależne medium elektroniczne w Dęblinie - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@deblin24.eu lub 795-495-037
facebook